Miljöarbete

Vårt engagemang i miljöarbetet

Malmö Mönsterkort AB ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling och bedriva ett aktivt målstyrt arbete för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Vi skall bidra till en bättre miljö genom att arbeta för långsiktiga miljölösningar såväl inom vår verksamhet, genom utveckling och tekniskt nytänkande, som i relation med kunder, leverantörer och myndigheter.

Belastningen på natur och miljö ska begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Vi tar alltid miljöfrågor i beaktande när vi väljer nya produktionspartners och fraktbolag.

Vi är medlemmar i REPA, vilket innebär att våra förpackningar är miljövänliga och godkända för att återvinnas. För mer information se repa.se

Verksamheten står under tillsyn av Malmö Kommuns Miljöförvaltning då verksamheten är tillståndspliktig, fabriken inrymmer även ett reningsverk.

 
 Malmö Mönsterkort AB Telefon: 040-642 46 00
Flygplansgatan 5 Fax: 040-18 92 93
212 39 Malmö, Sweden E-mail: sales@mmab-pcb.se
Malmö Mönsterkort AB
Flygplansgatan 5
212 39 Malmö, Sweden
Telefon: 040-642 46 00
Fax: 040-18 92 93
E-mail: sales@mmab-pcb.se