Kvalitetsäkring

Vi på Malmö Mönsterkort AB verkar för en nöjd kundkrets genom att i alla åtaganden uppfylla de behov, önskemål och krav som våra kunder inom elektronikbranschen ställer.

Produktkvalitén säkerställs genom kontrollprogram med de toleranser och specifikationer som tillverkningsnormen IPC eller PERFAG stipulerar.

Våra produkter är även godkända enligt UL som säkerställer att uppbyggnad och material överensstämmer med vårt godkännande för tillverkning av mönsterkort.

Malmö Mönsterkort AB har en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor. Kvalitetsarbetet sker systematiskt och gäller alla steg från konstruktion till produktion och leverans.

Tillsammans med personalen arbetar vi med proaktivt förbättringsarbete för att effektivisera samtliga processer i organisationen och för att minimera eventuella felkällor. Varje leverans ska ske i rätt tid, till rätt plats och vara kvalitetssäkrad. För att säkerställa att du får dina produkter i tid sker orderbevakning genom hela processen. Via vårt nätverk i Asien finns det personal i både Sverige och Kina som via ett webbaserat MPS system bevakar produktion och frakter hela vägen till din anläggning.

Vår målsättning är att ständigt sträva efter en kontinuerlig utveckling och förbättring av kvalitetssystemet och våra resurser och att minimera kvalitetsbristkostnaderna, däribland kassationer och reklamationer.

Ladda ner: MMAB är certifierat enligt ISO 9001:2008

Vi gör rätt från början

Vi kvalitetskontrollerar alltid alla mönsterkortsunderlag innan produktionsstart för att upptäcka felen i ett tidigt stadium. Vi har effektiva felsökningsrutiner som sker genom bl.a. granskning i CAM-program. För avancerade kort genomförs en CAD-analys med Genesis CAM-system.

Genom tidig felsökning minimeras kvalitetsbrister.

 
 Malmö Mönsterkort AB Telefon: 040-642 46 00
Flygplansgatan 5 Fax: 040-18 92 93
212 39 Malmö, Sweden E-mail: sales@mmab-pcb.se
Malmö Mönsterkort AB
Flygplansgatan 5
212 39 Malmö, Sweden
Telefon: 040-642 46 00
Fax: 040-18 92 93
E-mail: sales@mmab-pcb.se