Metallbas

Malmö Mönsterkort har varit utvecklingspartner till producenter av aluminiumsubstrat som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort på metallbas.

Metallbaskort används i applikationer där en stor mängd värmeenergi skall ledas bort, t.ex. i konstruktioner med högintensiva lysdioder (LED) eller applikationer med hög ström t.ex. sekundärswitchade DC/DC aggregat. Uppbyggnaden av metallbaskorten, som även kan byggas som multilager består av själva metallbasen, i förekommande fall även ett keramiskt skikt för hög termisk prestanda, ett isolationsskikt med god värmekonduktivitet samt kopparskiktet som kan variera i tjocklek från 12 μm till 210μm.

 
 Malmö Mönsterkort AB Telefon: 040-642 46 00
Flygplansgatan 5 Fax: 040-18 92 93
212 39 Malmö, Sweden E-mail: sales@mmab-pcb.se
Malmö Mönsterkort AB
Flygplansgatan 5
212 39 Malmö, Sweden
Telefon: 040-642 46 00
Fax: 040-18 92 93
E-mail: sales@mmab-pcb.se